2 years ago

làm bằng đại học ở đà nẵng

làm bằng đại học tại hà nội 2012 trung bình các môn (Grade Point Average). Ông cho rằng Mỹ nên tăng cường quan hệ đa phương không chỉ về quân sự mà còn trên lĩnh vực kinh tế với các nước trong k read more...